Werken bij Simac

Join Teamnology

Recruitment privacybeleid

Dit is het recruitment privacybeleid van Simac Techniek N.V. en haar werkmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: Simac/wij). Simac is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van haar online en offline recruitment activiteiten. De bescherming van persoonsgegevens is voor Simac van essentieel belang. Daarom geven we u in dit privacybeleid informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (mogelijke) sollicitanten.

Welke gegevens verwerken wij van u

Tijdens uw interactie met Simac vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en/of andere contactgegevens 
 • uw competenties, vaardigheden, werkervaring en educatie; bijvoorbeeld uw CV, diploma’s en eventuele referenties 
 • uw voorkeuren voor toekomstige communicatie van Simac 
 • uw inloggegevens, zoals username en vergelijkbare informatie om u te authentiseren 
 • informatie uit publieke bronnen, zoals social media (LinkedIn) 
 • indien van toepassing en afhankelijk van de functie waarop u solliciteert: assessment-resultaten en informatie uit background checks, zoals een VOG-verklaring 
 • persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Simac gebruikt uw persoonsgegevens alleen om efficiënte en effectieve recruiting mogelijk te maken. We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Communicatie: reageren op uw verzoek(en) of sollicitatie(s)
  Als u contact met ons opneemt, zoals via het contactformulier, contact opneemt met een van onze recruiters of op evenementen en social media, verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over uw sollicitatie of andere verzoeken. We zullen u op de hoogte brengen van statusveranderingen in uw sollicitatieprocedure, en kunnen u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor een (telefonisch) sollicitatiegesprek.
 • Werving en selectie
  Als u contact opneemt met een van onze recruiters, reageert op een vacature of een account aanmaakt op www.werkenbijsimac.com, dan slaan wij uw persoonsgegevens op in onze recruitment database. Wij verwerken deze informatie om te beoordelen of uw profiel bij de beoogde functie past en zullen indien nodig extra informatie opvragen. Wanneer u geselecteerd wordt voor een functie bij Simac, zullen wij deze informatie gebruiken om het indiensttredingsproces te faciliteren.
 • Gebruik van www.werkenbijsimac.com mogelijk maken
  Als u zich wilt registreren op www.werkenbijsimac.com, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om een persoonlijk account te creëren. Bij het maken van uw account, zullen wij u uw persoonlijke login-gegevens toesturen. Deze gegevens stellen ons in staat om uw account te beheren, zoals authentiseren en toegang verlenen en op verzoek uw wachtwoord wijzigen.
 • Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze recruitment-processen, website en andere gerelateerde services te verbeteren. Bijvoorbeeld als u tegen problemen aanloopt in het gebruik van de website www.werkenbijsimac.com, of als deze niet naar behoren functioneert. Waar mogelijk, zullen we voor ontwikkeldoeleinden geanonimiseerde informatie gebruiken.
 • Voor (statistische) analyse en rapportage
  Zie hiervoor ‘Gebruik van cookies’ hieronder.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie is ons gerechtvaardigd belang. We willen getalenteerde medewerkers aantrekken om ons bedrijf nog verder te laten groeien. De gegevens die u verwerkt in uw account op www.werkenbijsimac.com, worden opgenomen in onze recruitment database en verwerkt op basis uw toestemming. In sommige gevallen is (ook) sprake van het voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt.

Als u een account aanmaakt/gebruikt op www.werkenbijsimac.com, dan zal uw accountinformatie bewaard worden zolang als uw account actief is. Uw account wordt als inactief beschouwd en geanonimiseerd als deze 12 maanden niet gebruikt is. Uw CV en andere informatie die u ons toestuurt in het kader van een sollicitatie, bewaren wij tot 12 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure om eventueel contact op te nemen als er een passende vacature ontstaat. Als u na afloop van de sollicitatieprocedure in dienst treedt bij Simac, dan zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaard worden als de wet dit van ons verlangt.

U kunt uw account op elk moment sluiten en daarmee uw toestemming intrekken. Dit kan uiteraard wel van invloed zijn op het sollicitatieproces.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens delen met anderen

Omdat Simac bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die elk getalenteerde medewerkers willen aantrekken, kunnen uw persoonsgegevens in onze recruitment database gedeeld worden onder deze werkmaatschappijen. De groep van ontvangers van uw persoonsgegevens zal bestaan uit onze recruiters, de leden van de sollicitatiecommissie en wanneer u geselecteerd wordt, de afdeling HR om het indiensttredingsproces te faciliteren. De betreffende medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

We maken gebruik van een externe serviceprovider die ons een recruitment systeem levert, onderhoudt en beheert. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met een externe service provider die ons assisteert in het afnemen en analyseren van assessments. Daarnaast werken we samen met een geselecteerde groep derden die ons assisteren in werving en selectie van getalenteerde medewerkers.

Met de serviceproviders die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd zijn. In deze overeenkomst bepalen wij voor welke doeleinden zij uw gegevens mogen gebruiken en eisen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. In alle andere gevallen zullen er geen persoonsgegevens gedeeld worden met derde partijen, tenzij de wet dit ons verplicht.

Uw rechten

U heeft het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). U kunt uw account op elk moment sluiten en daarmee uw toestemming intrekken. Dit betekent dat alle huidige sollicitatieprocedures en/of alle toekomstige opties direct worden geannuleerd en/of stopgezet. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Simac. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraag-baarheid.

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om u vervolgens – met uw toestemming - informatie te bieden die bij uw interesses past. Het gaat daarbij om de volgende cookies:

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren. Het gaat dan o.a. om bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Deze informatie gebruiken we om de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website te verbeteren. De door dit cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen in de privacy instellingen van uw internet browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden middels de help-functie van uw browser.

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder social media-aanbieders. Dit privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via functionaris.gegevensbescherming@simac.nl of ga naar onze contactpagina.
Werken bij Simac gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.